Familiebehandling er at skabe forandring i relationer mellem forældre og børn.

Hvornår er familiebehandling relevant:

• Du/I synes, at stemningen i hjemmet ofte er mere negativ end positiv

• Du/I har et barn, som er en udfordring

• Du/I har haft længerevarende eller akutte kriser i familien

• Du/I er usikker i rollen som forælder

• Teenage problematikker

• Dit barn har sociale vanskeligheder og mistrives i skole eller institution

• Du/I synes, det er svært at være blevet forældre og har brug for sparring

• Svære situationer f. eks. omkring skilsmisse

Familebehandling foregår i dit/ jeres hjem.

 

Der vil typisk være 2-3 møder, hvor vi:

– Taler om det I finder uhensigtsmæssige

– En observation i dagligdagen af et par timers varighed,

– Analyse af observationen og aftale af hvad der kan arbejdes med.

 

I vil få opgaver, som i skal arbejde med mellem møderne, og vi vil sammen analysere, hvad der er foregået, hvad der skal mere af, og hvad der skal stoppes.