Eksempel på individuel terapi – coaching – selvudvikling

Et terapeutisk forløb er altid et samspil mellem terapeut og klient.

Jeg bruger mange forskellige metoder herunder meditation, traumebearbejdning, gestaltterapi, jeg-støttende behandling og udvikling, hjælp til at ændre uhensigtsmæssig indlæring og vaner, brug af kognitive metoder til at ændre tankegang, der forhindrer dig i at udfolde dig i dit liv.

Sandkasseterapi, hvor du laver et “billed” med små figurer i en sandkassen, der står i mit terapirum. Du kan på den måde lægge en problemstillinger udenfor dig selv og via symboler/ figurerne få en øget bevidsthed og dermed ændret handlemulighed. Se sandlegsterapi.

Varighed:
1. samtale 1 1/2 time.
Herefter 50 minutter.
Hyppighed: Jeg anbefaler hyppige møder i starten af et forløb, hvorefter der aftales efter behov.